Members

スタッフ紹介

Iwasaki Takuji

Otani Yuki

Sasaki Hiroshi

Tanaka Eiji

Shinkai Reiko

Higashi Iori

Takahashi Koji

Takeuchi Yutori

Kataoka Kozue

Yamagishi Tatsuya

Moriai Naoki

Nishioka Naho

Iwasaki Fuka

Oshima Ryosuke

Suyama Ryoya

Yamauchi Toshinobu

Okamoto Daichi

Tuzuki Osuke

Sekimoto Mahiro

Sonoda Haruhiko

Yoshizaki Hirokazu

Watanabe Takashi

Kayahara Kenta

Okudaira Kazue

Shiobara Shohei

Morishita Daiki

Murai Alpha Francisco

Uchida Tomomi